Bài pháp thoại Về Với Phật do TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tu Viện Huệ Quang (Q. Tân Phú – HCM), ngày 29-05-2018
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan