Buổi Vấn Đáp Phật Pháp do Thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ trong khóa tu học lần 6 tại chùa Không Môn (Hàn Quốc), ngày 07-10-2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan

CHIA SẺ