Bài giảng Thượng Tọa Thích Thiện Thuận 2017 mới nhất: Trở Về Làng Quê. Thuyết giảng tại Niệm Phật Đường An Xuân (Làng An Xuân – H. Quảng Điền – Thừa Thiên Huế), ngày 26-05-2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan