Bài giảng TT Thích Thiện Thuận 2018: Tình Yêu Thương. Thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Quy (Quận 7, HCM), ngày 04-04-2018
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan