Bài pháp thoại Tình Người Phật Tử do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Bà Đa (Quận Ngũ Hành Sơn – TP. Đà Nẵng), ngày 27-07-2018
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan