Pháp âm “Tìm Hạnh Phúc Nơi Đâu”được thầy Thích Thiện Thuận giảng chùa Bà Đa (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan