Bài giảng Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 – Tiền Có Phải Là Tất Cả
Giảng tại Chùa Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, HCM), ngày 08/05/2017 (13/04/Đinh Dậu)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan