Bài pháp thoại Thay Đổi Vận Mệnh Phần 1 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Từ Quang (H. Trảng Bom – T. Đồng Nai), ngày 05-11-2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan