Bài thuyết pháp Tài Sản Chân Thật do Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Công Ty Cổ Phần Bột Thực Phẩm Tài Ký (Thủ Đức, HCM)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan