Tag: vô ngã

Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng về Vô Ngã trong đạo Phật

Giảng sư

Thích Thiện Thuận
546 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN
Thích Thiện Xuân
544 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN