Tag: Thích Phước Tiến MP3

Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp MP3 của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuở đầu đi hoằng pháp

Pháp thoại mới

Pháp thoại xem nhiều

Giảng sư

Thích Thiện Thuận
581 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN
Thích Thiện Xuân
565 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN