Tag: Kinh Pháp Cú

Tổng hợp đầy đủ những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng về Kinh Pháp Cú

Giảng sư

Thích Thiện Thuận
546 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN
Thích Thiện Xuân
544 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN