Tag: Kinh Pháp Cú

Tổng hợp đầy đủ những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng về Kinh Pháp Cú

Giảng sư

Thích Thiện Xuân
558 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN
Thích Thiện Thuận
554 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN