Tag: Khóa tu một ngày an lạc

Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc tại Tu Viện Tường Vân

Giảng sư

Thích Thiện Xuân
565 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN
Thích Thiện Thuận
559 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN