Tag: Bồ tát

Tổng hợp đầy đủ những bài phá thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng về oai lực, hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát

Giảng sư

Thích Thiện Xuân
565 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN
Thích Thiện Thuận
562 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN