Tag: Bồ tát

Tổng hợp đầy đủ những bài phá thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng về oai lực, hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát

Pháp thoại mới

Pháp thoại xem nhiều

Giảng sư

Thích Thiện Thuận
581 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN
Thích Thiện Xuân
565 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN