Tag: Bồ đề tâm

Tổng hợp đầy đủ nhất những bài phá thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng về Khuyến Phát Bồ Đề Tâm, Phát Tâm Bồ Đề

Giảng sư

Thích Thiện Xuân
556 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN
Thích Thiện Thuận
554 BÀI VIẾT0 BÌNH LUẬN