Bài pháp thoại Suy Ngẫm Lại Phần 1 do TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 25-03-2018
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan