Bài pháp thoại “Sơ Lược Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ” do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu ngày 18/12/2016 (20/11/Bính Thân)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan