Số 10 – DD Thích Thiện Xuân 2016
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
– Website:

Phật Pháp Ứng Dụng


http://tuvientuongvan.com.vn/

Trang Chủ


– Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien