Bài pháp thoại “Quý Trọng Ân Tình” được thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tổ đình Tịnh Độ (Tam Kỳ, Quảng Nam)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan