Bài pháp thoại Phương Pháp Chuyển Hóa Phiền Não do đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân giảng tại Tu Viện Linh Thứu (Củ Chi, HCM) năm 2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan