Pháp thoại “Phu Nhân Thắng Man Phần 4” được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu lần 45 tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai) ngày 17/09/2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan