Pháp thoại “Phu Nhân Thắng Man Phần 3” được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu lần 44 tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai) ngày 16/07/2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan

CHIA SẺ