Bài pháp thoại Phật Tử Thính Pháp Đúng Nghĩa do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng nhân mùa Vu Lan 2018
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan