Chủ đề: Nối Lại Tình Xưa
Thuyết giảng: Thầy Thích Thiện Thuận
Địa Điểm: Tịnh Xá Ngọc Lợi (Bạc Liêu)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan