Bài giảng thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 – Những Điều Khó Làm Trong Cuộc Sống
Thầy giảng nhân đại lễ Phật Đản năm 2017 tại Bà Rịa Vũng Tàu
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan