Bài pháp thoại Những Bước Thăng Trầm do Thầy Thích Thiện Thuận và Thầy Thích Hạnh Bảo giảng trong khóa huân tu lần 47 tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai), ngày 19-11-2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan