Bài thuyết pháp NHỚ do đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân giảng trong khóa tu mùa hè 2015 tại chùa Kim Long (Bến Tre)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan