Ngũ Minh – Thầy Thích Thiện Xuân 2016
Bài pháp thoại do đại đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng trong khóa tu An Lạc Một Ngày lần thứ 83 tại Tu Viện Linh Thứu ngày 20/11/2016 (21/10/Bính Thân)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan

Nam Mô A Di Đà Phật!
Kênh Thích Thiện Xuân là kênh chính thức và duy nhất upload và chia sẻ các video bài giảng của đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân, trụ trì Tu Viện Linh Thứu.