Nên Làm Gì Khi Người Thân Ra Đi do thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Long Khánh (Châu Đốc, An Giang) năm 2016
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng phatphapungdung.com/thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan