Bài pháp thoại “Mùa Xuân Của Người Học Phật” do thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 74 tại tu viện Tường Vân ngày 01/01/2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan

CHIA SẺ