Bài pháp thoại mới nhất “Lòng Tin” của thầy Thích Thiện Thuận được giảng tại chùa Xá Lợi (quận 3, HCM) ngày 26/02/2017 (01/02 Đinh Dậu)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan