Bài pháp thoại Lòng Người Phần 3 do TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu lần 53 tại Viện Chuyên Tu II (T. Đồng Nai)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan