Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 249 đến 251) – DD Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại được đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân ngày lễ sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 05/05/2016 (29/03/Bính Thân)
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến | Đại Đức Thích Phước Tiến giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
► Website:

Phật Pháp Ứng Dụng


http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien
► Google+:
http://bit.ly/plusphatphapungdung
► Twitter:
http://bit.ly/twitterthichphuoctien
► Blog Phật Giáo:

Trang Chủ