Bài pháp thoại Khó Khăn Khúc Khuỷu Để Thành Đạo do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Linh Bửu (Tiền Giang), ngày 12-05-2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan