Bài pháp thoại Khi Ta Buồn do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tu Viện Như Giác (Huyện Củ Chi, HCM), năm 2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan