Bài pháp thoại Giác Ngộ Trở Về Chính Mình do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng trong khóa tu Phật Thất lần 51 tại chùa Phước Thọ, ngày 04-04-2015
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan