Chủ đề: Giá Trị Của Bạn
Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận
Địa điểm: Chùa Bằng (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan