Pháp thoại Gây Quỹ Từ Thiện do đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân giảng tại Cao Hùng – Đài loan ngày 17-03-2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan