Bài pháp thoại Duyên Phật do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Đài Loan tháng 3-2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan