Bài pháp thoại Duy Tuệ Thị Nghiệp do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3, HCM) năm 2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan