Pháp thoại Thượng Tọa Thích Thiện Thuận mới nhất 2018: Đời Sống Bình An. Thuyết giảng tại Công Ty Tân Huê Viên (Sóc Trăng)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan