Bài giảng Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 – Đạo Làm Con. Giảng trong khóa tu mùa hè tháng 07/2017 tại chùa Hội Đức (Tỉnh Vĩnh Long)