Bài pháp thoại Còn Gặp Nhau Trong Đời do Thầy Thích Thiện Thuận & Thầy Thích Hạnh Bảo thuyết giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 85 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 26-11-2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan