Bài pháp thoại Con Đường Phía Trước do TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Bửu Lâm (Hàm Thuận Bắc – T. Bình Thuận), ngày 25-05-2018
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan