Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017: Con Đây, Mẹ À!. Thuyết giảng tại chùa Bửu Tháp (TP. Biên Hòa – T. Đồng Nai) trong khóa tu mùa hè 2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan

CHIA SẺ