Bài pháp thoại Chín Rồng Phun Nước do Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi, nhân đại lễ Phật Đản 2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan