bài giảng Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 – Cần Có Lòng Biết Ơn
Thuyết giảng tại chùa Vô Ưu (Quận Tân Bình, HCM) ngày 07/05/2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan