Bài pháp thoại “Ân Tình” do thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng ngày 18/12/2016 tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan