Pháp thoại 5 Góc Độ Của Chữ Tình do Đại Đức Thích Thiện Xuân giảng tại Tịnh Thất Ngọc An (TP. Cần Thơ), ngày 05-05-Bính Thân
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan