Bài pháp thoại 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà do Thầy Thích Thiện Xuân giảng trong khóa tu Một Ngày An Lac lần 47 tại Tu Viện Linh Thứu
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan